อิตาเลียนไทย บจก.


อิตาเลียนไทย บจก.

Full Description


อิตาเลียนไทย บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

389 หมู่ 3 ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

389 Moo 3, Thaiban Rd., Thaiban, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2387-0108

Fax

0-2387-1060