อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ.

Itdmail@italian-thai.co.th, cccs@itd.co.th
อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ.

Full Description


อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2034/132-161 Italthai Tower, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2716-1600-700, 0-2319-1031-40

Fax

0-2716-1494, 0-2318-3028, 0-2716-1488