ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

asae@loxinfo.co.th
ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

201 พาณิชย์อนันต์ สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

201 Phanich Anan, Sukhumvit 71 Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2392-0695, 0-2391-9515, 0-2713-3001

Fax

0-2391-9817