อิสรา วานิช บจก.


อิสรา วานิช บจก.

Full Description


อิสรา วานิช บจก.
บริการรักษาความสะอาดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

729 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

729 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2233-5500, 0-2234-2643

Fax

0-2234-9418