ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส บจก.

isssales@th.issworld.com, info@th.issworld.com
ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส บจก.

Full Description


ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส บจก.
บริการบำรุงรักษาสถานที่ อาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

365 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

365 Phahonyothin Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2972-3874-9, 0-2552-5015

Fax

0-2972-4516, 0-2552-5692, 0-2552-1260