ไอเอสเอ็ม ซิเคียวริเทค บจก.

ornanong_s@yahoo.com, inet_ism@truemail.co.th
ไอเอสเอ็ม ซิเคียวริเทค บจก.

Full Description


ไอเอสเอ็ม ซิเคียวริเทค บจก.
ผลิตและจำหน่ายมุ้งลวดม้วนเก็บที่อยู่ (ภาษาไทย)

97/5 หมู่ 6 วัชรพล รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

97/5 Moo 6, Ramintra Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2948-2983

Fax

0-2948-2115