เทคโนโลยีระบบน้ำ บจก.

info@itec.co.th
เทคโนโลยีระบบน้ำ บจก.

Full Description


บริษัท เทคโนโลยีระบบน้ำ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออกแบบจัดหาพัฒนาระบบการให้น้ำแก่พืชเพื่อเป็นการจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชของไทย เพื่อให้การจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและแรงงานคน ประหยัดเวลาและการลงทุน บริษัทฯ มีผลิตภัณท์ ที่หลากลาย สามารถนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิด เช่น สปริงเกลอร์ น้ำหยด น้ำพุ่ง ท่อน้ำ ปั๊มน้ำและข้อต่อต่างฯ อีกมากหมาย โดยสินค้า มีคุณภาพสูง ผลิตจาก โรงงาน ที่ได้มาตราฐานและราคาที่ประหยัดสามารถนำไปใช้กับ พืชไร่ พืชสวน ผักและผลไม้ต่างฯ ได้ทุกชนิดพืชบริษัทฯ ให้บริการ ควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยเกษตรกรสามารถขอคำแนะนำ วิธีการออกแบบ ติดตั้ง วางแผนต่างฯ รวมไปถึง การป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างฯ ได้

thaicon2019_yok2_11ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1785,1787,1789 ซ.พหลโยธิน 31 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Address (English)

1785, 1787, 1789 SOI PHAHON YOTHIN 31 THANON PHAHON YOTHIN CHATUCHAK, CHATUCHAK, BANGKOK

Zip code

10900

Tel.

0-2939-6363 - 65

Fax

0-2939-6368