อินเตอร์วิว คอนสตรัคชั่น บจก.


อินเตอร์วิว คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


อินเตอร์วิว คอนสตรัคชั่น บจก.
ออกแบบและรับเหมาต่อเติม ก่อสร้างอาคาร บ้าน และโรงงาน คำนวณการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/1 หมู่บ้านชัยพัฒน์ วัดเกาะ เพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

79/1 Watkoh, Poemsin-Au-Ngoen Rd., Saimai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2976-9484

Fax

0-2966-8699