อินเตอร์เนชั่นแนล เดคเคอเรทีฟ โพรดักส์ บจก.


อินเตอร์เนชั่นแนล เดคเคอเรทีฟ โพรดักส์ บจก.

Full Description


อินเตอร์เนชั่นแนล เดคเคอเรทีฟ โพรดักส์ บจก.
จำหน่ายมุ้งลวดระบบสปริงม้วนเก็บที่อยู่ (ภาษาไทย)

697 อาคารจิตรวรนันท์ ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

697 Jitvoranan Bldg., Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2720-4842-4, 0-2722-6734-6, 0-2722-6738, 0-2722-8981-2

Fax

0-2720-4845, 0-2722-6737