อินทีเรียร์ เมคเกอร์ บจก.


อินทีเรียร์ เมคเกอร์ บจก.

Full Description


อินทีเรียร์ เมคเกอร์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

61/212 ทวีมิตร พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

61/212 Thawimitr, Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2247-5796, 0-2643-0218-9

Fax

0-2643-0217