อินทีเรียดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

interior_design_2002@thaimail.com
อินทีเรียดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


อินทีเรียดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม งานคอนกรีต งานปูน งานไม้ งานสี เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้อง ไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1323/92 พัฒนาการ 25 พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1323/92 Phatthanakan 25, Phatthanakan Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2719-4914, 0-2719-4919

Fax

0-2719-4919