อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.

Iaplus@decorclinic.com
อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.

Full Description


อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

333/202 การ์เด้นซิตี้ลากูน ประชาชื่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

333/202 Garden City Lagoon, Prachachuen Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2954-0981-2, 0-2954-1641

Fax

0-2954-0982