อินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ 103 บจก.

ia103@asiaaccess.net.th
อินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ 103 บจก.

Full Description


อินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ 103 บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

219 อาคารอโศกทาวเวอร์ออฟฟิศ ชั้น 14 อโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

219 Asoke Towers Office Bldg., 14th Fl., Asoke (Sukhumvit 21) Rd., Khlongtoei-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2260-0160-1

Fax

0-2259-0489, 0-2259-1191