อินเตอร์ การ์ด ซีเคียวริตี้ แอนด์ คลีนเนส บจก.


อินเตอร์ การ์ด ซีเคียวริตี้ แอนด์ คลีนเนส บจก.

Full Description


อินเตอร์ การ์ด ซีเคียวริตี้ แอนด์ คลีนเนส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย และความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

71/64 หมู่ 11 ธนสิทธิ์ เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

71/64 Moo 11, Thanasit, Theparak Rd., Bangpla, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2185-0264, 08-6306-7184

Fax

0-2185-7764