อินเตอร์คอนสตรัคชั่นไลน์ บจก.


อินเตอร์คอนสตรัคชั่นไลน์ บจก.

Full Description


อินเตอร์คอนสตรัคชั่นไลน์ บจก.
รับเหมางานท่อระบบในอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

797/136 สุทธิสาร ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

797/136 Suthisan, Prachasongkhor Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2640-5534-5

Fax

0-2621-7853