อินเตอร์คอน บจก.


อินเตอร์คอน บจก.

Full Description


อินเตอร์คอน บจก.
รับรื้อถอนอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

54 หมู่ 11 สวนผัก 17 สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

54 Moo 11, Suanphak 17, Suanphak Rd., Thalingchan, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2882-1377

Fax

0-2882-1378