อินเตอร์ เทคตั้น บจก.

intertekton@catcha.com
อินเตอร์ เทคตั้น บจก.

Full Description


อินเตอร์ เทคตั้น บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

41295 สมานฉันท์ สุขุมวิท 42 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

41295 Samannachan, Sukhumvit 42 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2390-2681, 0-2391-6416

Fax

0-2712-0779