อินเตอร์ ชัตเตอร์ บจก.


อินเตอร์ ชัตเตอร์ บจก.

Full Description


อินเตอร์ ชัตเตอร์ บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/4-5 หมู่ 3 เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

23/4-5 Moo 3, Ekkachai-Bangbon Rd., Khokkrabue, Mueang, Mahasarakham

Zip code

74000

Tel.

0-3482-3730-3

Fax

0-3482-3250-1