อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ บจก.

werayut@interresidences.com
อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ บจก.

Full Description


อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ บจก.
จัดหาเงินลงทุน รับปรึกษาและวางระบบควบคุมสำหรับธุรกิจอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

70/919 ประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

70/919 Prachachuen Rd., Thasrai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2953-6200, 0-2953-6300, 0-2953-6699

Fax

0-2953-6400