อินเตอร์แพค บจก.

interpac@catcha.com
อินเตอร์แพค บจก.

Full Description


อินเตอร์แพค บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/1 อารีย์ 2 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

52/1 Aree 2, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-0333

Fax

0-2617-1198