อินเตอร์ดีไซน์ บจก.

interdes@loxinfo.co.th
อินเตอร์ดีไซน์ บจก.

Full Description


อินเตอร์ดีไซน์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/1 หลังสวน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

33/1 Langsuan, Ploenchit Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2252-7790, 0-2252-6394, 0-2254-1416-7

Fax

0-2252-8492