อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ บจก.

info@icsco.co.th, sales@icsco.co.th
อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ บจก.

Full Description


อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ บจก.
บริการทำความสะอาดหน้าต่าง-กระจกอาคารสูงด้วยการโรยตัว ซ่อมรอยรั่วและเปลี่ยนกระจกที่อยู่ (ภาษาไทย)

1543 ลาดพร้าว 94 ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

1543 Latphrao 94, Srivara Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2559-2980-5

Fax

0-2559-2660-1