อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ บจก.

info@icsco.co.th, sales@icsco.co.th
อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ บจก.

Full Description


อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ บจก.
บริการทำความสะอาดบ้านพัก สำนักงาน โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

1543 ลาดพร้าว 94 ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

1543 Latphrao 94, Srivara Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2559-2980-5

Fax

0-2559-2660-1