อินเทลลิซิส บจก.


อินเทลลิซิส บจก.

Full Description


อินเทลลิซิส บจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

19 Phetchaburi Rd., Phayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2281-5662

Fax

0-2281-5662