อินเทล ลิฟวิ่ง บจก.


อินเทล ลิฟวิ่ง บจก.

Full Description


อินเทล ลิฟวิ่ง บจก.
ผลิตและจำหน่ายระบบประตู-หน้าต่างไวนิลอัจฉริยะที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

55 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd., Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2517-9983-5

Fax

0-2906-8069, 0-2517-8929