อินโนเวชั่น เทคโนโลยี บจก.

info@inno.co.th
อินโนเวชั่น เทคโนโลยี บจก.

Full Description


อินโนเวชั่น เทคโนโลยี บจก.
การบริหารจัดการพลังงาน การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

47119 งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

47119 Ngamwongwan, lardyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-4080-1, 0-2941-0751-2

Fax

0-2941-4082, 0-2941-0753