อินฟินิตี้ ทอล์ค เอนจิเนียริ่ง บจก.

infinity9788@yahoo.com
อินฟินิตี้ ทอล์ค เอนจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


อินฟินิตี้ ทอล์ค เอนจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

109 หมู่ 8 บางนา-ตราด กม.2.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

109 Moo 8, Bangna-Trad Rd., Km.2.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2399-2499

Fax

0-2399-2498