อินฟีนิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.


อินฟีนิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


อินฟีนิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/12 นาวิน เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

58/12 Nawin, Chueaploeng Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2249-7280, 0-2240-1273-4

Fax

0-2249-8881