อินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง บจก.

info@imcl.co.th
อินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง บจก.

Full Description


เครื่องมือต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/4 ถ.นางลิ้นจี่, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กทม.

Address (English)

88/4 Nang Linchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2285-4656~9

Fax

0-2285-4660