อิน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

in_engineering@hotmail.com
อิน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


อิน เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

298/5 อินทามระ 41 สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

298/5 Inthamara 41, Suthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2693-6536-7

Fax

0-2275-6105