อินเม็กซ์ อินดัสตรี้ บจก.


อินเม็กซ์ อินดัสตรี้ บจก.

Full Description


อินเม็กซ์ อินดัสตรี้ บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายในและอุปกรณ์เสริมที่อยู่ (ภาษาไทย)

160/840-841 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 32 สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

160/840-841 ITF Bldg., 32nd Fl., Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2235-7627

Fax

0-2237-2507