ไอดีล เซอร์วิส โอเปอเรชั่น บจก.

ideal_service@hotmail.com
ไอดีล เซอร์วิส โอเปอเรชั่น บจก.

Full Description


ไอดีล เซอร์วิส โอเปอเรชั่น บจก.
ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/2 หมู่ 8 ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

89/2 Moo 8, Ladphrao 71, Ladphrao Rd., Chorakhe Bua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2539-2861

Fax

0-2539-2827