ไอ.ที.อาร์ คอนสตรัคชั่น บจก.


ไอ.ที.อาร์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ไอ.ที.อาร์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

87/14-15 เตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

87/14-15 Techavanich Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-0879, 0-2587-7231, 0-2910-3484

Fax

0-2587-7231