ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

itg_1996@hotmail.com , sumon_1973@hotmail.com
ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมงที่อยู่ (ภาษาไทย)

13455 ร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

13455 Romklao 1, Saen Saeb, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2918-2058-9

Fax

0-2918-2057 ต่อ 23