ไอ.พี. ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกฎหมาย หจก.

ipsecurity@hotmail.com
ไอ.พี. ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกฎหมาย หจก.

Full Description


ไอ.พี. ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกฎหมาย หจก.
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/27 นวมินทร์ 97, 99 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

119/27 Navamin 97, 99, Navamin Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2948-3176-7, 0-2510-0909, 0-2510-2292