ไอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น บจก.


ไอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ไอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

119 ยาสูบ 2 วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

119 Yasup 2, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2277-1424, 0-2277-5061

Fax

0-2277-1424