ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ บจก.


ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ บจก.

Full Description


จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสี, กาว, หมึกพิมพ์, ฟอกหนัง, พลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

42 อาคารส่งเสริมประกันภัย สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กทม.

Zip code

10500

Tel.

0-2235-4666

Fax

0-2235-8023