ไฮโดรพลัส บจก.

h_plus@truemail.co.th
ไฮโดรพลัส บจก.

Full Description


ไฮโดรพลัส บจก.

จำหน่ายปั๊ม เครื่องสูบจ่ายสารเคมี

E-BOOK 2017_Page_186Bที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/168 หมู่ 18 หมู่บ้านพัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

119/168 Moo 18, Moobanputcharaporn, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2817-2900, 0-2817-2311-2, 0-2817-1171-2

Fax

0-2817-1173, 0-2817-2756