ไฮโดรพลัส บจก.

sales@hydroplus.co.th
ไฮโดรพลัส บจก.

Full Description


บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด

จำหน่ายปั๊ม เครื่องสูบจ่ายสารเคมี

thaicon2019_yok2_02ที่อยู่ (ภาษาไทย)

22 หมู่ 5 ซอยวัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Address (English)

22 M.5 Wat Yai, Suksawat Rd., Naikhlongbangplakot, phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2817-1171, 0-2409-2671~5

Fax

0-2409-2676