ไฮโดรพลัส บจก.

sales@hydroplus.co.th
ไฮโดรพลัส บจก.

Full Description


บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด

จำหน่ายปั๊ม เครื่องสูบจ่ายสารเคมี

ไฮโดรพลัสที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/168 หมู่ 18 หมู่บ้านพัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

119/168 Moo 18, Moobanputcharaporn, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2817-1171, 0-2409-2671~5

Fax

0-2409-2676

...