เอ็ชวีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


เอ็ชวีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


จำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีซ่อมบำรุง สารเคมีสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

26 สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (แยก 2) แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กทม.

Zip code

10510

Tel.

0-2517-9200, 0-2918-5030-1, 0-2918-6351-2

Fax

0-2518-2696