ฮิวมานิสท์ บจก.

hm_architect@yahoo.com
ฮิวมานิสท์ บจก.

Full Description


ฮิวมานิสท์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

15 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

Address (English)

15 Soi Pradipat 17, Pradipat Rd. Samsen Nai, Phayathai

Zip code

10400

Tel.

0-2279-6912

Fax

0-2279-6914