ฮับ โหมว เฮง


ฮับ โหมว เฮง

Full Description


ฮับ โหมว เฮง
จำหน่ายประตูพีวีซี ไม้อัด ไม้อัดปุ่มมะค่า ประตูพื้นเรียบ ยิปซัมบอร์ด ซีลายและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

153/3-6, 270-272 ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

153/3-6, 270-272 Damrongrak Rd., Khlongmahanak, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2281-4799, 0-2282-4627, 0-2281-9791

Fax

0-2281-4799