ฮับเฮงหลีค้าไม้ หจก.


ฮับเฮงหลีค้าไม้ หจก.

Full Description


ฮับเฮงหลีค้าไม้ หจก.
จำหน่ายไม้แปรรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

42-42/1-3 บรมบรรพต จักรพรรด์พงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

42-42/1-3 Borombanphot, Chakkapatdipong Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2223-4621, 0-2223-8502

Fax

0-2223-4621, 0-2223-8502

...