ฮั้วกวง บจก.


ฮั้วกวง บจก.

Full Description


ฮั้วกวง บจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

106 สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

106 Somdetchaophraya Rd., Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2437-2635

Fax

0-2438-5319