เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ บจก.


เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ บจก.

Full Description


เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ บจก.
จำหน่ายหน้าต่างและประตูไวนิลนวัตกรรมใหม่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2586-5327-8

Fax

0-2586-5757