ฮ้อแสงชัย บจก.


ฮ้อแสงชัย บจก.

Full Description


ฮ้อแสงชัย บจก.

  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
  • ผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำคอนกรีต
  • จำหน่ายท่อคอนกรีตดันลอด
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
  • ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและท่อระบายน้ำ
  • จำหน่ายเสาเข็ม เข็มเจาะ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

70 สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Address (English)

70 Saiwatkhok Rd., Bangprok, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2581-6002, 0-2581-1478-85, 0-2978-0142-4

Fax

0-2581-6013, 0-2581-8064