ฮ็อพแมน ดีไซน์ บจก.


ฮ็อพแมน ดีไซน์ บจก.

Full Description


ฮ็อพแมน ดีไซน์ บจก.
ออกแบบและรับเหมางานตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม งานจัดสวนและระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

5070 ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

5070 Latphrao 101, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2948-4152

Fax

0-2948-4126