โฮมสแตนดาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

homestandard@gmail.com, info@home-standard.com
โฮมสแตนดาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

Full Description


โฮมสแตนดาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.
รับสร้างบ้านพร้อมระบบมาตรฐานประหยัดพลังงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/29-30 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 7 บางนา-ตราด 25 บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

2/29-30 Thotsaphon Land 4 Bldg., 7th Fl., Bangna-Trad 25, Bangna-Trad Rd., Km.3, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-1315

Fax

0-2744-1505