โฮมเพลส กรุ๊ป บมจ.

hp@homeplace.co.th
โฮมเพลส กรุ๊ป บมจ.

Full Description


โฮมเพลส กรุ๊ป บมจ.
ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอาคารที่พักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2922/181-18 อาคารอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 4 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2922/181-18 Issara Place, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2319-5151

Fax

0-2319-5521