โฮมมาสเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.


โฮมมาสเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

Full Description


โฮมมาสเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.
บริการ ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร โรงงาน คลังสินค้า โชว์รูม อพาร์ตเมนต์ ด้วยระบบสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

198/17 ตรอกจันทร์ (สะพาน 3) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

198/17 Trok Chansaphan 3, Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2676-1560, 08-1835-1230