โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

hmk_sw@homemarket.co.th
โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
รับฝาก ขาย เช่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/46 หมู่ 18 อาคารคุณากร สุขสวัสดิ์ 62/2 สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

119/46 Moo 18, Suksawat 62/2, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2464-3461-7

Fax

0-2464-3463